Sang Tiệm Tóc Và Nail

Area: , Texas / Phone:(512) 903-0094 / Zipcode: 76577
Tiệm Build mới, 10 ghế, 7 bàn, 2 station tóc, ko cạnh tranh, tiệm duy nhất trong thành phố. 100% mỹ trắng. Rent rẽ. Good location, ngay trục đường chính hwy 79. Thật lòng xin gọi 

Tin liên quan