Sang Gấp Tiệm Nails Vì Không Có Người Trông Coi Vùng Katy TX

Area: Katy, Texas / Phone:(214) 603-7477 / Zipcode: 77494
Vì bận việc & thiếu người trông coi nên cần sang gấp tiệm nail ở vùng Katy TX. Tiệm rộng 3400 sqft, có 26 ghế pedicure, 10 bàn nail, máy giặt & sấy đầy đủ, có 3 phòng facial 2 bedroom. Giá nail cao, tip cao. tiệm nằm trong khu shopping mới..& hospital . khu Mỹ trắng khach sang. Tất cả đồ dùng đều mới....giá cả có thể thương lượng. Thật lòng muốn mua xin liên lạc cell  214 603 7477 
Thank you!
Sang Gấp Tiệm Nails Vì Không Có Người Trông Coi Vùng Katy TX
Sang Gấp Tiệm Nails Vì Không Có Người Trông Coi Vùng Katy TX
Sang Gấp Tiệm Nails Vì Không Có Người Trông Coi Vùng Katy TX
Sang Gấp Tiệm Nails Vì Không Có Người Trông Coi Vùng Katy TX
Sang Gấp Tiệm Nails Vì Không Có Người Trông Coi Vùng Katy TX
Sang Gấp Tiệm Nails Vì Không Có Người Trông Coi Vùng Katy TX
Sang Gấp Tiệm Nails Vì Không Có Người Trông Coi Vùng Katy TX
Sang Gấp Tiệm Nails Vì Không Có Người Trông Coi Vùng Katy TX
Sang Gấp Tiệm Nails Vì Không Có Người Trông Coi Vùng Katy TX
Sang Gấp Tiệm Nails Vì Không Có Người Trông Coi Vùng Katy TX
Sang Gấp Tiệm Nails Vì Không Có Người Trông Coi Vùng Katy TX
Sang Gấp Tiệm Nails Vì Không Có Người Trông Coi Vùng Katy TX
Sang Gấp Tiệm Nails Vì Không Có Người Trông Coi Vùng Katy TX
Sang Gấp Tiệm Nails Vì Không Có Người Trông Coi Vùng Katy TX
Sang Gấp Tiệm Nails Vì Không Có Người Trông Coi Vùng Katy TX
Sang Gấp Tiệm Nails Vì Không Có Người Trông Coi Vùng Katy TX
Sang Gấp Tiệm Nails Vì Không Có Người Trông Coi Vùng Katy TX
Sang Gấp Tiệm Nails Vì Không Có Người Trông Coi Vùng Katy TX
Sang Gấp Tiệm Nails Vì Không Có Người Trông Coi Vùng Katy TX
Sang Gấp Tiệm Nails Vì Không Có Người Trông Coi Vùng Katy TX
Sang Gấp Tiệm Nails Vì Không Có Người Trông Coi Vùng Katy TX
Sang Gấp Tiệm Nails Vì Không Có Người Trông Coi Vùng Katy TX
Sang Gấp Tiệm Nails Vì Không Có Người Trông Coi Vùng Katy TX
Sang Gấp Tiệm Nails Vì Không Có Người Trông Coi Vùng Katy TX
 
 
 
 
 
VK Nails Spa
24515 Katy FWY 
Katy TX 77494

Tin liên quan