Tiệm Nail Rất Đông Khách Cần Thợ Nails Bao Lương $4000 mùa đông $5000 mùa hè

Area: Woodstock, Georgia / Phone:(770) 371-8589 / Zipcode: 30188
Tiệm Luxur Nails Spa vùng Woodstock GA cần gấp thợ nails bột, chân tay nước & SNS.  Chúng tôi là của hàng nail tốt nhất trong thành phố Woodstock GA, khách rất đông. Tiệm rộng, rất đẹp nằm trong khu mỹ trắng khách sang. Tip cao, income rất cao. Bao lương $4000 mùa đông và $5000 mùa hè.  Không khí chỗ làm vui vẻ và hòa đồng. Mọi chi tiết xin vui lòng call or text 770-371-8589
Thank you!
Cần Gấp Thợ Nails Bột, Chân Tay Nước & SNS In Woodstock GA
Cần Gấp Thợ Nails Bột, Chân Tay Nước & SNS In Woodstock GA
Cần Gấp Thợ Nails Bột, Chân Tay Nước & SNS In Woodstock GA
Cần Gấp Thợ Nails Bột, Chân Tay Nước & SNS In Woodstock GA
Cần Gấp Thợ Nails Bột, Chân Tay Nước & SNS In Woodstock GA
Cần Gấp Thợ Nails Bột, Chân Tay Nước & SNS In Woodstock GA
Cần Gấp Thợ Nails Bột, Chân Tay Nước & SNS In Woodstock GA
Cần Gấp Thợ Nails Bột, Chân Tay Nước & SNS In Woodstock GA
Cần Gấp Thợ Nails Bột, Chân Tay Nước & SNS In Woodstock GA
Cần Gấp Thợ Nails Bột, Chân Tay Nước & SNS In Woodstock GA
 
 
Luxur Nails Spa
871 Ridgewalk Pkwy Suite 102 
Woodstock, GA 30188

 

Tin liên quan