Nail Center Cần Thợ Nails Bao Lương Theo Khả Năng !!!

Area: Acworth, Georgia / Phone:678-559-2716 / Zipcode: 30102
Cần thợ nails ( Nữ - Nam ) giỏi bột biết làm gel- P&W - thợ tay chân nước - thợ làm cuối tuần cũng ok. Bao lương theo khả năng của bạn nếu cần thiết. Tiệm khu trắng 95% giá cao, tip hậu. Giờ giấc làm việc rất thoải mái: KHÔNG LẤY KHÁCH sau 7:00 PM. Tiệm làm việc không tranh dành, rất thoải mái cho ai muốn ngồi lâu. Tiềm nằm trong khu chỗ Kroger, 75N, exit 4. Mọi chi tiết xin liên lạc: 678-559-2716.

Tin liên quan