Hệ Thống POS Dành Cho Tiệm Nails - Tóc Và Nhà Hàng Trên Toàn Nước Mỹ

Area: , California / Phone:(408) 677-6018 /
Tin vui cho tiệm nail - spa - tóc và nhà hàng muốn giảm chi phí cho việc sử dụng máy cà thẻ (merchant services). Hãng ZBS POS hiện có chương trình cash discount.  Chỉ với $35 mỗi tháng, anh/chị có thể nhận tất cả các loại credit card mà không phải trả thêm bất cứ chi phí gì. Máy và giấy sẽ được cung cấp miễn phí. Xin liên lạc Thịnh (408) 677-6018 or thinh.thiem@outlook.com để biết thêm chi tiết.
 
 
 
 
Hệ Thống POS Dành Cho Tiệm Nails - Tóc Và Nhà Hàng Trên 50 Tiểu Bang
 
Hệ Thống POS Dành Cho Tiệm Nails - Tóc Và Nhà Hàng Trên 50 Tiểu Bang

Tin liên quan