DAVI Nails Cần Thợ Nails

Area: Jacksonville, Florida / Phone:(904)726-1881 / Zipcode: 32225
Cần Thợ Nữ Làm Tay Chân Nước, Biết Làm Bột Càng Tốt. Chỗ Làm Thoải Mái, Vui Vẻ, Ít Thợ. Lương Trên $800/Tuần, Tip Good. Tiệm Vùng Jacksonville-Fl. Xin Liên Lạc: Hiệp (904)726-1881 Hoặc (904)536-3866. Cảm Ơn

Tin liên quan