Cần Thợ Nail Gấp Ở Houston TX

Area: Houston, Texas / Phone:(832) 542-1653 / Zipcode: 77059
Cần Thợ Nail Gấp Ở Houston TX. Tiệm lớn khách đông đang cần nhiều thợ nail. Cần Thợ nail biết làm tay chân nước, bột, làm đủ thứ càng tốt. Thợ n...a..m n...ữ đều nhận. Chủ sẽ bao lương tùy theo khả năng. Tiệm good location, good income. Khu M...ỹ t..r.ắ.n.g, tip cao, giá nail cao. Chỗ làm vui vẻ, thân thiện, chuyên nghiệp. Chia turn công bằng. Gọi đi làm liền. 
Anh chị em có nhu cầu vui lòng liên lạc : (832) 542-1653. ( Text messages or voice mail nếu không nghe máy).
Tiệm đang cần Receptionist và cleanup. Để biết thêm info vui lòng gọi số (832) 542-1653.
Thank you!
Nails of America I 3457 Clear Lake City Blvd Houston Texas 77059

Tin liên quan