Cần thợ tay chân nước, biết làm bột càng tốt. Lương từ $ 800 - $ 1200/ tuần In TX

Ngày đăng: 08-11-2017 / Views: 606

Cần Thợ Nails Income Cao


 
Cần thợ tay chân nước, biết làm bột càng tốt. Lương từ $ 800 - $ 1200/ tuần. Tiệm làm 6 ngày/ tuần, tip cao, bao ăn, bao ở. Tiệm cách Dallas 6 tiếng. Không khí làm việc vui vẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc Mr Tài 432-638-4635
 
Phone: (432) 638-4635 /
Area: Fort Stockton, Texas ( Hoa kỳ )
Cần thợ tay chân nước, biết làm bột càng tốt. Lương từ $ 800 - $ 1200/ tuần In TXCần thợ tay chân nước, biết làm bột càng tốt. Lương từ $ 800 - $ 1200/ tuần In TXCần thợ tay chân nước, biết làm bột càng tốt. Lương từ $ 800 - $ 1200/ tuần In TX. Tiệm làm 6 ngày/ tuần, tip cao, bao ăn, bao ở. Tiệm cách Dallas 6 tiếng trên Bình chọn