Cần Thợ Nấu Bếp Cơm Bún Phở Vùng NC

Area: Greenville, North Carolina / Phone:(714) 343-1133 /
Cần Thợ Nấu Bếp Cơm Bún Phở Vùng NC
Cần thợ bếp nhà hàng vùng North Carolina. Cần thợ nấu cơm bún phở, thợ phụ và chạy bàn. 
Liên lạc Tracy (714) 343-1133. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.
Ec Pho |109 Greenville Blvd SE Suite #100, Greenville, NC 27858
 
Cần Thợ Nấu Bếp Cơm Bún Phở Ở Vùng North Carolina

Tin liên quan