Cần Thợ Nal Vùng Littleton CO

Area: Littleton, Colorado / Phone:(303) 582-4630 / Zipcode: 80123
Cần Thợ Nails In Littleton CO 
Tiệm em cần thợ bột hoặc biết làm tất cả càng tốt! 
***Có bằng CO 
***Bao lương theo thỏa thuận. 
***Tay nghề còn yếu sẽ được training thêm. 
Tiệm gần shopping center,…Good location. Giá nails cao, tip hậu . 
Chỗ làm vui vẻ, hòa đồng, thoải mái . 
Anh chị thật lòng xin liên lạc : Cell : (303) 582-4630 W : (303) 797-3792 Chưa kịp nghe phone xin để lại tin nhắn . 
Thank you ! 
2817 W Belleview Ave Littleton CO 80123.

Tin liên quan