CầnThợ Nails Vùng Surprise Arizona

Area: Surprise, Arizona / Phone:(714) 803-8953 / Zipcode: 85310
Cần Thợ Nails Vùng Surprise AZ 
Tiệm vùng Surprise cần thợ bột & làm Everything bao lương $1300-$1600/tuần và thợ chân tay nước $900- $1200 /tuần tuỳ theo kinh nghiệm . Bảo đảm làm Trên lương bao . 
Khu e khách tip cash nhiều và không trừ supplies. Chỗ làm việc vui vẻ hòa đồng không tranh giành. 
Liên lạc : Ariel 714-803-8953
Thank you !

Tin liên quan