Cần Thợ Nails Ở Bradenton FL

Area: Bradenton, Florida / Phone:(941) 447-7241 /
Cần thợ nails Full Time có kinh nghiệm làm bột, chân tay nước. Bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng. Tiệm ở East Bradenton , khu mỹ trắng next to Publix . Xin liên lạc ̣(941) 752-0078 hoặc (941) 447-7241. 
Thank you!

Tin liên quan