Cần Thợ Nails Nữ Làm Đủ Thứ Income $1200/ Tuần In Tyler Texas

Area: Tyler, Texas / Phone: /
Cần thợ nails nữ có kinh nghiệm làm đủ thứ. Lợi tức ( income) $1200/ tuần tùy theo khả năng. Bao lương cơ bản $ 1900/ 2 tuần, nghỉ chủ nhật. Bao ở, free internet cách Dallas 1h 30 phút, Houston 3h30 phút. Gọi đi làm ngay. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc call or text 903-330-4909, 903-316-7395
 
Cần Thợ Nails Nữ Làm Đủ Thứ Income $1200/ Tuần In Tyler Texas
 
Cần Thợ Nails Nữ Làm Đủ Thứ Income $1200/ Tuần In Tyler Texas
Cần Thợ Nails Nữ Làm Đủ Thứ Income $1200/ Tuần In Tyler Texas
 
Cần Thợ Nails Nữ Làm Đủ Thứ Income $1200/ Tuần In Tyler Texas

Tin liên quan