Cần Thợ Nails Nữ Giỏi Solar Gấp Bao Lương In Houston Texas

Area: Houston, Texas / Phone:(281) 770-2043 /
Cần thợ nails nữ giỏi solar. Tiệm nails khu 45 N Exit 84B, mỹ trắng, khách sang, tip cao, rất đông khách walk - in. Bao lương $800/ tuần hơn ăn chia. Tiệm nghỉ chủ nhật. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng chủ dễ thương. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 281-770-2043

Tin liên quan