Cần Thợ Nails Làm Ở Portsmouth NH Bao Lương $1,100 - $1,200 / Tuần

Area: Portsmouth, New Hampshire / Phone:(603) 617-6482 /
Cần Thợ Nails Làm Ở Portsmouth NH
Tiệm chúng tôi đang cần gấp thợ bột và chân tay nước, làm full time or part time đều được, có chổ ở cho thợ ở xa, thợ xuyên bang củng nhận. Bao lương thợ bột: $1,100 - $1,200 / tuần, thợ chân tay nước: $600 - $750 / tuần. Tiệm Làm việc từ 9:30am - 7:00pm 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: Tuyen: 603 617 6482
The New Place Nails | 1465 Woodbury Ave Portsmouth, NH

Tin liên quan