Cần Thợ Nails In Fashjon Nails

Area: , Arizona / Phone:(870) 671-6527 / Zipcode: 71913
Cần thợ nail gấp. Tiệm cần thợ làm bột và chân tay nước . Tiệm khu mỹ trắng, giá nail cao, tip hậu ,không khí làm việc vui vẻ thỏai mái. Lương từ 4000-6000/tháng. Có chỗ ở cho anh/chị/em ở xa. Anh/chị /em nào đang cần việc hay muốn thay đổi không khí làm việc xin liên lạc Lily @ 870-671-6527.

Tin liên quan