Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY Vitri asc LIMIT 0,36' at line 1 Cần Thợ Nails Giỏi Bột Biết Làm Everything Lương $ 4500-5000/Mo In Kerrville TX

Cần Thợ Nails Giỏi Bột Biết Làm Everything Lương $ 4500-5000/Mo In Kerrville TX

Ngày đăng: 30-01-2018 / Views: 746

Tiệm nails vùng Kerrville TX, khu mỹ trắng, khách sang trọng, lịch sự, tip cao. Cần thợ nails nữ giỏi bột,biết làm everything. Cần thợ nữ làm tay chân nước. Vợ chồng ok. Bao lương từ $ 4500 - $ 5000. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 512-203-4778

 
Phone: (512) 203-4778 / Zipcode: 78028
Area: Kerrville, Texas
 

 
 
Phone: (512) 203-4778 / Zipcode: 78028
Cần Thợ Nails Giỏi Bột Biết Làm Everything Lương $ 4500-5000/Mo In Kerrville TXCần Thợ Nails Giỏi Bột Biết Làm Everything Lương $ 4500-5000/Mo In Kerrville TXCần Thợ Nails Giỏi Bột Biết Làm Everything Lương $ 4500-5000/Mo In Kerrville TX, ưu tiên thợ nữ, tiệm khu mỹ trắng, khách sang lịch sự, có chổ ở cho thợ ơ xa trên Bình chọn