Cần Thợ Nails Giỏi, Biết Làm Đủ Thứ Vùng Stafford Nails

Area: Manahawkin, New Jersey / Phone:(856) 236-3240 / Zipcode: 08050
Tiệm Stafford Nails Ở Manahawkin, NJ. Cần Thợ Nails Giỏi, Làm Đủ Thứ

 
 
Tiệm Stafford Nails cần thợ nails giỏi, biết làm đủ thứ. Tiệm khu Mỹ trắng 100%. Bảo đảm lương cao tip hậu. Tiệm ở trong shopping center lớn, thợ làm vui vẻ, thật tình. Vui lòng liên lạc: 609-597-8700 hoặc 856 236-3240.
 
Stafford Nails
Manahawkin, NJ - 08050

Tin liên quan