Cần Thợ Nails Gấp Tiệm Vùng San Antonio Texas

Area: San Antonio, Texas / Phone:(210) 294-3763 /
Tiệm Olmos Nails & Spa vùng San Antonio, Texas. Cần thợ nails chân tay nước và thợ bột, lương từ $800 - $ 1000/ tuần hơn ăn chia. Làm full time or part time. Tiệm khu mỹ trắng, khách sang, tip hậu. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc gặp anh Tấn 210-294-3763 or 210-832-0322 ( phone tiệm)

Tin liên quan