Cần Thợ Nails Gấp Bao Luong Cao In Texas

Area: Killeen, Texas / Phone:(469) 237-4489 /
Tiệm City Nail thành phố Killeen, Texas cần thợ nails gấp, nhận thợ có giới hạn. Thợ tay chân nước bao lương $800-$1,000/ tuần. Thợ làm everything bao lương $1,000-$1,400/ tuần. Có chỗ ở ổn định cho thợ ở xa. Tiệm cách Houston 3h, Dallas 2h5 phút, Austin 1h. Xin liên lạc: anh Thiện Tâm (cell) 469-237-4489 để biết thêm chi tiết.

Tin liên quan