Cần Thợ Nails Everything Bao Lương $1000/Tuần Thợ Chân Tay Nước Wax $800/Tuần Bao Ở Cách Houston 5h

Area: Houston, Texas / Phone:(832) 518-7550 /
Cần thợ nữ có kinh nghiệm làm tất cả bao lương $1000/ tuần. Thợ nữ có kinh nghiệm chân tay nước, biết wax $800/ tuần. Tiệm cách Houston 5 tiếng lái xe. Bao ở hơn ăn chia. Không khí làm việc vui vẻ như gia đình. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 956-421-4263, call or cell 832-518-7550

Tin liên quan