Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bao Lương $1100 Vùng Sulphur Springs TX

Area: Sulphur Springs, Texas / Phone:(832) 991-2061 / Zipcode: 75482

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Vùng Sulphur Springs TX


 

 

Cần thợ nails, cần thợ có kinh nghiệm làm pink and white, dipping, gel, chân tay nước, wax (không kinh nghiệm miễn gọi). Bao lương $1100/ 6 ngày, tiệm nghỉ chủ nhật, có chỗ ở free. Khu Mỹ trắng khách sang, tip good. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: 832-991-2061 hoặc phone tiệm 903-951-1201. Thank you!

 

TJ Nails

629 Gilmer St STE A
Sulphur Springs, Texas 75482

Tin liên quan