Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Lương $3.000-$4.000/Mo In Decatur GA

Ngày đăng: 28-02-2018 / Views: 688

Tiệm Ricky Nails rất đông khách, cần thêm thợ Nails gấp, thợ biết làm đủ thứ càng tốt, lương từ $3.000 đến $4.000/ tháng hoặc hơn tùy theo tay nghề. mọi chi tiết liên lạc Cô Lan 678-207-8627 (Cell) 770-323-9330 (Bus)

 

4919 Flat Shoals Pkwy #204, Decatur Georgia

 
 
Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Lương $3.000-$4.000/Mo hoặc hơn In GACần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Lương $3.000-$4.000/Mo hoặc hơn In GA

 
 
 
 
 
 
 
 
Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Lương $3.000-$4.000/Mo In Decatur GACần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Lương $3.000-$4.000/Mo In Decatur GACần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Lương $3.000-$4.000/Mo In Decatur GA, Tiệm Ricky Nails rất đông khách, cần thêm thợ Nails gấp, thợ biết làm đủ thứ càng tốt, trên Bình chọn