Cần Thợ Nails Biết Làm Càng Nhiều Càng Tốt In Missouri

Ngày đăng: 29-01-2018 / Views: 645

Cần thợ Nails Full time & part time, lương $700-1000/W in North Kansas City, MO | Tiệm Bee bee Nails in 4912 NE 81st St Kansas City, Missouri 64119, cần thợ GẤP GẤP GẤP full time và part time biết làm càng nhiều càng tốt. Tiệm nằm trong khu mỹ trắng, típ cao. Chỗ làm thoải mái, chủ bảo đảm không dành khách. Bao lương từ $700-  $1.000/ tuần tùy theo khả năng. Thật lòng liên lạc: Tyna 816-217-2229.

 
Cần thợ Nails Full time & part time, lương $700-1000/W in North Kansas City, MO
Can Tho Nails In Missouri
Cần thợ Nails Full time & part time, lương $700-1000/W in North Kansas City, MO
Can Tho Nails In Missouri
Cần thợ Nails Full time & part time, lương $700-1000/W in North Kansas City, MO
Can Tho Nails In Missouri
Cần thợ Nails Full time & part time, lương $700-1000/W in North Kansas City, MO
Can Tho Nails In Missouri
Cần thợ Nails Full time & part time, lương $700-1000/W in North Kansas City, MO
Can Tho Nails In Missouri

 

Bee bee Nails  
4912 NE 81st St Kansas City
Missouri 64119
Cần Thợ Nails Biết Làm Càng Nhiều Càng Tốt In MissouriCần Thợ Nails Biết Làm Càng Nhiều Càng Tốt In MissouriCần Thợ Nails Biết Làm Càng Nhiều Càng Tốt In Missouri, cần thợ full time và part time biết làm càng nhiều càng tốt. Tiệm khu mỹ trắng, típ cao. Chỗ làm thoải mái, chủ bảo đảm không dành khách trên Bình chọn