Cần Thợ Nails Bao Lương: $4k - $4,5k Tháng Làm Tại San Antonio, Texas

Ngày đăng: 05-02-2017 / Views: 734

Cần Thợ nails In San Antonio, Texas


 

Tiệm Nail In San Antonio, Texas Cần Thợ Nails Gấp. Làm việc tại khu quarry village, san antonio, cách phi trường 3 miles. Tiệm khu Mỹ Trắng, Income cao, tip cao. Income từ: $4000 - $6,500, tùy khả năng. Bao lương từ: $4000 - 4,500. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: 210-832-8801 !

Cần Thợ Nails Bao Lương: $4k - $4,5k  Tháng Làm Tại San Antonio, Texas
cần thợ nails in tx
Thank You !
Phone: (210) 832-8801 / Zipcode: 78209
Area: San Antonio, Texas ( Hoa kỳ )
 

 
Cần Thợ Nails Bao Lương: $4k - $6k Tháng Làm Tại San Antonio, TexasCần Thợ Nails Bao Lương: $4k - $6k  Tháng Làm Tại San Antonio, TexasTiệm Nail In San Antonio, Texas Cần Thợ Nails Gấp. Làm việc tại khu quarry village, san antonio, cách phi trường 3 miles. Tiệm khu Mỹ Trắng, Income cao, tip cao. Income từ: $4000 - $6,500, tùy khả năng. Bao lương từ: $4000 - 4,500. trên Bình chọn