Cần Thợ Nails Bao Lương $ 1200/ 6Ngày In Tennessee

Ngày đăng: 16-03-2018 / Views: 878

Tiệm Roses Nails trong mall, khách sang, tip hậu ở Murfreesboro, Tennessee. Cần thợ nails gấp tay chân nước, thợ everything, có bằng Tennessee, thợ xuyên bang sẽ hướng dẫn đổi bằng. Bao lương thợ everything $ 1200/ 6 ngày, tay chân nước, dip, gel $ 800/6 ngày hơn ăn chia. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Moi chi tiết vui lòng xin liên lạc 615-890-3001 (w) or 615-663-1009 ( c )

 

The technician can do Pedicure and Manicurist, everything, Salary is $1200/ 6 days In Tennesse.

 

Roses Nails in Mall, Murfreesboro, Tennessee.  We are hiring the technician know how to do  pedicure, Manicurist, or can do everything is good. Required  Tennessee license. We will advisory  how to change the license for technician from other state. The salary is $1200/6 days , who can do everything. $800/ 6 days  for Dip, pedicure, manicure,Gel, or share. There are the rooms for technicians from other state. For more information please contact us: work 615-890-3001  or cell: 615-663-1009.

 

Rose’s Nail Salon
1720 Old Fort PkwySte C100
Murfreesboro, TN 37129
12
Cần Thợ Nails Bao Lương $ 1200/ 6Ngày In TennesseeCần Thợ Nails Bao Lương $ 1200/ 6Ngày In TennesseeCần thợ nails gấp tay chân nước, thợ everything, có bằng Tennessee, thợ xuyên bang sẽ hướng dẫn đổi bằng. Bao lương thợ everything $ 1200/ 6 ngày, tay chân nước, dip, gel $ 800/6 ngày hơn ăn chia. Có chỗ ở cho thợ ở xa trên Bình chọn