Cần Thợ Nail Vùng Plano Texas

Area: Plano, Texas / Phone:(214) 682-2160 /
Cần Thợ Nail Vùng Plano Texas
Cần thợ nail làm chân tay nước, bột càng tốt, thợ everything. Thợ làm full time. Lương tùy theo khả năng. Chỗ làm vui vẻ, không tranh giành.
Tiệm nail gần starbuck, Khách dễ thương, tip good.
Để biết thêm chi tiết xin liên lạc (214) 682-2160 hoặc (214) 682-4485. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.

Tin liên quan