Cần Thợ Nail Vùng Atlanta Georgia BAo Lương Or Ăn Chia

Area: Atlanta, Georgia / Phone:(678) 997-8587 /
Cần Thợ Nail Vùng Atlanta Georgia BAo Lương Or Ăn Chia
Cần thợ nail gấp gấp làm tay chân nước, SNS và bột, design móng dài. Lương ăn chia, sẵn sàng bao lương nếu muốn, income thợ tay chân nước, SNS $5000 - $7000/ tháng tùy theo tay nghề, thợ làm everything $7000 - $10,000/ tháng. 
Tiệm khách lịch sự, tip cao. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái không tranh giành.
Tiệm khách đông làm không xuể cần các anh chi em hợp tác.. gọi đi làm liền (678) 997-8587 gặp Tess. Nhắn tin lại nếu busy chưa kịp nghe phone. Cảm ơn anh chị em nhiều.
Sugar Polish Nail Bar LLC | 2250 Marietta Blvd NW Atlanta, GA 30318

Tin liên quan