Cần Thợ Nail Thành Phố Waxahachie Texas

Area: Waxahachie, Texas / Phone:(682) 521-4892 /
Cần Thợ Nail Thành Phố Waxahachie Texas
Cần nhiều thợ nail có kinh nghiệm làm tay chân nước, gel, dipping powder và bột, pink & white, waxing
Bao lương $800 - $1000 up tùy theo kinh nghiệm hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng
Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái.
Khu mỹ trắng, tip cao. 
Thu 682-521-4892 call/text
Tina817- 675-3899 call/text

Tin liên quan