Cần Thợ Nail Ở Stockbridge Georgia

Area: Stockbridge, Georgia / Phone:(678) 296-8738 /
Cần Thợ Nail Ở Stockbridge Georgia 
Tiệm nail rất đông khách đang cần thợ chân tay nước, thợ everything. Thợ full time, lương $900/ tuần. 
Tip hậu, khách dễ thương. Chỗ làm vui vẻ, không tranh giành. 
Để biết thêm chi tiết xin liên lạc cell phone (678) 296-8738, phone tiệm (470) 507-0301. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn. 
Thank you
 
Cần Thợ Nail Vùng Stockbridge Georgia
 
Cần Thợ Nail Vùng Stockbridge Georgia
Cần Thợ Nail Vùng Stockbridge Georgia

Tin liên quan