Cần thợ nail Ở Searcy AR

Ngày đăng: 16-04-2019 / Views: 85

Cần thợ nail in Searcy AR. Thợ biết làm bột, tay chân nước, gel, dipping, waxing hoặc thợ biết làm đủ thứ càng tốt. Bao lương $1400/tuần, thợ mới ra trường ok. Tiệm khu Mỹ trắng, khách đông. Có chỗ cho thợ ở xa. chỗ làm vui vẻ, thoải mái. Chủ chia turn công bằng, không tranh giành khách. Thật lòng quan tâm xin liên lạc 951-454-1454 hoặc 951-454-8382.
Thank you!

 
Star Nails & Spa | 411 S Main St, Searcy, AR 72143
12
Cần thợ nail Ở Searcy ARCần thợ nail Ở Searcy ARCần thợ nail Ở Searcy AR trên Bình chọn