Cần Thợ Nail Ở Grover Beach CA

Area: Grover Beach, California / Phone:(805) 710-3398 /
Cần Thợ Nail Ở Grover Beach CA. Tiệm vùng Grover Beach, khách đông giá nails và tips cao. Khu mỹ trắng 100%.  Bao lương quanh năm $1000/ tuần trên ăn chia 6/4. Cần thợ bột và tay chân gel. Biết hết càng tốt. Chỗ làm thân thiện vui vẻ. Gọi vào làm liền, có phòng và internet cho anh chị ở xa. Mọi chi tiết xin gọi/ text cell (805) 710-3398. 
Thank You !

Tin liên quan