Cần Thợ Nail Ở Beaufort SC

Area: , / Phone:(470) 312-7721 /
Cần Thợ Nail Ở Beaufort SC
Cần nhiều thợ nails tay chân nước, dip powder, bột các loai, có kinh nghiêm. Khu my trắng, giá cao, tip hâu. Lương từ $4000 - 5000/tháng, tips $1000 - $1500 tùy theo tay nghề. Bao lương nếu cần. Phải có bằng South carolina (sẽ giúp lấy bằng nếu không có). Có chỗ cho thợ ở xa. 
Tiệm mở cửa Mon-Sat: 9:00-7:00,  Sunday: 11:00-6:00
Xin liên lạc Andy # 470-312-7721 Hoăc: Nguyệt: 408-772-3361, phone tiệm 843-379-8877.
Nails.com | 277 Sea Island Parkway, Suite 102 Beaufort, SC 29907
 
Cần Thợ Nail In Beaufort SC
Cần Thợ Nail In Beaufort SC
 
Cần Thợ Nail In Beaufort SC

Tin liên quan