Cần Thợ Nail Làm Ở Tiểu Bang Texas

Area: Grand Prairie, Texas / Phone:(817) 714-7962 /
Tiệm nail ở Grand Prairie cần thợ bột và thợ chân tay nước. Khách đông, tip cao. 
Bao lương or ăn chia, xin vui lòng liên lạc để thương lượng. 
Phone: (817) 714-7962. 
Thank you!

Tin liên quan