Cần Thợ Nail Khu Sang Đông Đúc Tại Palm Harbor FL

Area: Palm Harbor, Florida / Phone:(727) 459-2484 / Zipcode: 34683

Cần Thợ Nail Khu Sang Đông Đúc In Palm Harbor FL.

Tiệm đang cần gấp thợ nails biết làm chân tay nước, everything, làm mi và làm Lash. Lương từ $900 - $1,400/ tuần trở lên or ăn chia tùy theo tay nghề. Tiệm khu sang, M.ỹ t.r.ắ.n.g, tiền tip cao. Chỗ làm vui vẻ thoải mái. Chia turn đồng đều. Tiệm làm việc 6 ngày/ tuần. Closed Sunday. Mọi chi tiết xin liên lạc: (727) 786-7131 (w) or (727) 459-2484 (Cell). Thank you!

Adorable Nails & Spa | 2710 Alt 19 Ste 103 Palm Harbor, FL 34683

Tin liên quan