Cần Thợ Nail Khu Đông Đúc Tại Thành Phố Altamont Springs FL

Area: , / Phone:(407) 437-5200 / Zipcode: 32714
Cần Thợ Nail Khu Đông Đúc In Altamont Springs FL.
Cần thợ nails biết làm chân tay nước, bột, SNS... or biết làm everything càng tốt.
Bao lương or ăn chia tùy theo khả năng. Thợ giỏi đảm bảo lương cao.
Tiệm làm việc 6 ngày/ tuần. Closed Sunday. Thợ ở xa chủ sẽ giúp share phòng.
Tiệm Glow Nails at 499 N State Rd 434 Ste 1023 Altamonte Springs, FL 32714.
Tiệm đông khách và good tip. Khu t.r.ắ.n.g, khách lịch sự, gần đường xá tiện lợi. Đảm bảo income cho thợ.
Nơi làm việc vui vẻ, không tranh giành, chia turn rất công bằng. Mọi chi tiết xin liên lạc: (407) 790-4420 (w) or (407) 437-5200 (text). Thank you!

Glow Nails | 499 N State Rd 434 Ste 1023 Altamonte Springs, FL 32714

Tin liên quan