Cần Thợ Nail In Tennessee Có Chỗ Cho Thở ở Xa

Ngày đăng: 12-04-2019 / Views: 292

Cần Thợ nail gấp có kinh nghiệm và thật lòng, làm tay chân nước, bột và everything. Làm việc tại Tennessee. Bao lương quanh năm $1000/ 6 ngày, trên ăn chia. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Không khí làm việc hòa đồng, thoải mái, chủ vui vẻ. Mở cửa Mon - Sat : 9 am -7 pm, Sun đóng cửa.

 Tiệm khu mỹ trắng, khách lịch sự, dễ thương. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 909-217-9592 ( không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn)

12
Cần Thợ Nail In Tennessee Có Chỗ Cho Thở ở XaCần Thợ Nail  In Tennessee Có Chỗ Cho Thở ở XaCân thợ nail có kinh nghiệm bao lương quanh năm $1000/ 6 ngày, trên ăn chia, chủ vui vẻ, good location,Có chỗ ở cho thợ ở xa. trên Bình chọn