Cần Thợ Nail In Marianna FL Lương Cao Tip Hậu

Area: Miami, Florida / Phone:(850) 272-9110 /
Cần Thợ Nail In Marianna FL Lương Cao Tip Hậu
Cần nhiều thợ nail, thợ tay nghề còn yếu chủ sẵn sàng training thêm. 
Tiệm đẹp, khang trang, rộng rãi rất đông khách qua lại. Khách M.ỹ Tr.ắng. Chỗ làm vui vẻ, không tranh giành.
Giá cao, tip hậu. Bao lương  $1200/tuần, hơn ăn chia tùy theo tay nghề.  Có chỗ ở cho anh chị thợ ở xa.
Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc Hồng (850) 272-9110 (cell). Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.

Tin liên quan