Cần Thợ Nail In Jacksonville Bang FL

Area: Jacksonville, Florida / Phone:(904) 305-3751 /
Cần Thợ Nail In Jacksonville Bang FL
Cần thơ nail làm bột, chân tay nước, everything càng toits. Lương tuỳ theo tay nghề. Tiệm mở cửa từ 10 am to 7: 30 pm. Khách dễ thương, chỗ làm vui vẻ thoải mái.
 Tiệm trong Ever New mall.
Xin liên lạc (386) 679-5000, (904) 305-3751.

Tin liên quan