Cần Thợ Nail In Fresno CA

Area: Fresno, California / Phone:(559) 644-5896 / Zipcode: 93722
Cần Thợ Nail In Fresno CA. Tiệm Nails Club Cần Thợ Bột, Chân tay Nước In California Gấp. Hiện tiệm đang cần thợ nail biết làm bột và chân tay nước (ko biết sẽ tranning). Tiệm vùng north Fresno. Khách mỹ trắng, tip cao, giá Nails cao. Có thể bao lương hoặc ăn chia tùy ý thợ! Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: Tina: (559) 644-5896 để biết thêm chi tiết! Thank You

Tin liên quan