Cần Thợ Nail In Decatur GA

Area: Decatur, Georgia / Phone:(678) 549-8956 / Zipcode: 30035

Cần Thợ Nail In Decatur GA.

Tiệm cần thợ làm bột, tay chân nước. Thợ nam nữ đều được.
Có 2 tiệm để thợ lựa chọn. Tiệm khu khách My đen. Khách dễ chịu, hiền. 
Lương cao, tip hậu. Chỗ làm cực kỳ thoải mái, chủ dễ chịu, hoà đồng. Gọi đi làm luôn.
Vui lòng liên lạc: (678)549-8956 (C) để lại voice mail / text messages nếu không nghe máy kịp.


 

Thanks For Watching !

Magic Nails  I 5406 Covington Hwy, Decatur, GA, 30035
 
 

Tin liên quan