Cần Thợ Nail In Austin TX

Area: Austin, Texas / Phone:(512) 767-2540 /
Cần Thợ Nail In Austin TX
Anh chị thợ có thể làm full time or part time đều được, tuần nghỉ 1 ngày, sẽ sắp xếp ngày nghỉ với nhau để công việc thuận tiện.
tiệm mở cửa: Monday - Saturday từ 9:00 am - 7:30 pm, Sunday từ 10:00 am -5:00 pm. Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái như gia đình. Cần thợ nails biết làm Dip. Bao lương or ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm ở khu Mỹ trắng, lương cao, tip hậu
 Tiệm cần bằng TX, nhưng nếu thợ chưa có bằng sẽ hướng dẫn lấy bằng.
. Để biết thêm information xin liên lạc: 512-767-2540 gặp Mỹ. 

Tin liên quan