Cần Thợ Nail Giỏi Bột, P&W 33991

Area: Cape Coral, Florida / Phone:(239) 246-2492 / Zipcode: 33991
Beauty Nails & Tan. Tiệm Nail vùng Cape Coral, FL CẦN THỢ NAILS có kinh nghiệm Pink & White và Bột màu. Tiệm rộng và đẹp chỗ làm sạch sẽ và vui vẻ, có nhiều phòng cho wax và facial, bao lương $1,000/tuần hơn ăn chia, Tiền tip cao, Mọi chi tiết vui lòng liên lạc: (239) 246-2492

Tin liên quan