Cần Thợ Nail Gấp Ở Jacksonville Florida

Area: Jacksonville, Florida / Phone:(904) 294-2985 /
Cần Thợ Nail Gấp Ở Jacksonville Florida
Cần thợ nail làm bột,  tay chân nước, thợ everything. Làm full time hoặc part time. 
Lương từ $1200 /1 tuần chưa cộng tiền tips,  ăn chia hay bao lương tuỳ theo tay nghề. Chia turn công bằng chỗ làm vui vẻ hoà thuận, không tranh giành.
Ai có nhu cầu liên lạc (904) 294-2985( Thanh Quang). Không kịp nghe phone xin để lại lời nhắn.

Tin liên quan