Cần Thợ Nail Gấp Ở  Hampstead Tiểu Bang North Carolina

Area: , North Carolina / Phone:(484) 321-1095 /
Cần Thợ Nail Gấp Ở  Hampstead Tiểu Bang North Carolina
Tiệm đang cần  gấp thợ Nail biết làm LCN Gel , tay chân  nước hoặc làm đủ thứ, tiệm nhận thợ N.a.m , N.ữ . Bao lương $1,000 - $1,200 / Tuần trên chia  tuỳ ý. Tiệm làm 6 ngày / tuần
Tiệm nằm trong khu M.ỹ tr.ắ.ng, giá cao, Tip cao. Khách dễ chịu, hiền, lịch sự. Gọi đi làm liền

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc: (484) 321-1095  (C) (910) 329-1116   (W). Nếu không nghe máy xin để lại voice mail /text sẽ gọi lại sau. Thank you.
 
 

Tin liên quan