Cần Thợ Nail Gấp In Woodstock Tiểu Bang Georgia

Area: Woodstock, Georgia / Phone:(404) 819-8675 /
Cần Thợ Nail Gấp In Woodstock Tiểu Bang Georgia
Tiệm Z Nail đang cần nhiều thợ nail biết làm bột, tay chân nước, thợ biết làm everything. Thợ tay nghề còn yếu chủ sẽ training thêm. Lương cao, tip cao. Tiệm trong khu M.ỹ Tr.ắng, khách rất dễ. Tiệm mở cửa 7 ngày/ tuần.
 Vui lòng liên lạc Linda (404) 819-8675, (770) 924-8868.
Z Nails at 12195 Hwy 92 Woodstock, GA 30188. 
The Centre at Woodstock

Tin liên quan