Cần Thợ Nail Gấp In Bethesda MD

Area: Bethesda, Maryland / Phone:(301) 500-9906 /
Cần Thợ Nail Gấp In Bethesda MD
Tiệm nail gần downtown, khu mỹ trắng, khách lịch sự dễ thương. Cần thợ nail nữ biết chân tay nước, bột. Lương tùy theo tay nghề. Giá nail cao, tip cao. Chia turn công bằng, không giành giật, không khí làm việc hòa thuận như gia đình. Tiệm mở cửa thứ 2 đến thứ 6: 9:30 am – 7: 30 pm, thứ 7: 9:00 am – 6: 00 pm, chủ nhật: 10:00 am – 5: 00 pm. 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc  301-500-9906 hoặc 301-300-7575.

Tin liên quan