CẦN THỢ NAIL BAO LƯƠNG $4000/THÁNG ATLANTA LƯƠNG+TIP=$5000 AND UP

Area: Decatur, Georgia / Phone:(404) 421-3080 / Zipcode: 30033
TIỆM MỸ TRẮNG LÂU NĂM, GIÁ CAO CẦN THỢ NAILS. MÙA HÈ $ 3500-$5000/ THÁNG. MÙA ĐÔNG $ 3000 - $4000/ THÁNG. TIP TRÊN 1000/ THÁNG. BẢO ĐẢM LƯƠNG + TIP=$ 5000 AND UP. PEDICURE & MANICURE $50, MANICURE GEL ($30, $35, $40) ACRYLIC WITH GEL COLOR ($ 35, $45) SNS ($35, $45) p & W ( $35, $45) ACRYLIC ($ 20, $30). TIỆM Ở ATLANTA . VUI LÒNG GỌI KENNY 404-421-3080 (C), 404-728-0028 (W)
 
CẦN THỢ NAIL BAO LƯƠNG $4000/THÁNG BẢO ĐẢM LƯƠNG TIP $5000 AND UP
 
CẦN THỢ NAIL BAO LƯƠNG $4000/THÁNG BẢO ĐẢM LƯƠNG TIP $5000 AND UP
 
CẦN THỢ NAIL BAO LƯƠNG $4000/THÁNG BẢO ĐẢM LƯƠNG TIP $5000 AND UP
 
CẦN THỢ NAIL BAO LƯƠNG $4000/THÁNG BẢO ĐẢM LƯƠNG TIP $5000 AND UP
 
CẦN THỢ NAIL BAO LƯƠNG $4000/THÁNG BẢO ĐẢM LƯƠNG TIP $5000 AND UP
 
LT NAIL
2066 NORTH DECARUR RD
DECATUR GA 30033

Tin liên quan