Can Tho Nail $5000-$5500

Area: Pooler, Georgia / Phone:(678) 988-2331 / Zipcode: 31322
Cần thợ bột giỏi ( biết làm dipping powder), và thợ tay chân nước. Tiệm đẹp, rất đông khách vùng Pooler, GA, lương cao, tip hậu từ 5000 - 6500 trở lên một tháng. Bao lương $5000-5500 thang nếu cần, có chổ ở cho thợ ở xa.

Liên lạc: 
Trinh : 678-988-2331
Molly: 678- 860-4748

Tin liên quan