Cần Thợ Làm Chân Tay Nước Và Thợ Bột Làm Vùng Brownsville TX

Area: Brownsville, Texas / Phone:(956) 640-8436 / Zipcode: 78526

Cần Thợ Nails Nam/ Nữ Ở Brownsville TX


 

 

Cần thợ nails, thợ nam nữ đều được, thợ làm chân tay nước hoặc thợ bột. Tiệm ở  Brownsville, TX, ở khu shopping, gần wallmart. Thợ chân tay nước $800/ tuần, nếu thợ làm tay chân nước $800-1000/ tuần. Tiệm làm 6 ngày/ tuần, thợ nữ sẽ cho ở cùng gia đình, thợ nam sẽ giúp tìm chỗ ở. Mọi chi tiết xin liên lạc số phone: 956-640-8436 (cell phone) hoặc phone tiệm 956-590-0020. Thank you!

Cần Thợ Làm Chân Tay Nước Và Thợ Bột Làm Vùng Brownsville TX
Cần thợ nails, thợ nam nữ đều được, thợ làm chân tay nước hoặc thợ bột
Cần Thợ Làm Chân Tay Nước Và Thợ Bột Làm Vùng Brownsville TX
Cần thợ nails, thợ nam nữ đều được, thợ làm chân tay nước hoặc thợ bột
Cần Thợ Làm Chân Tay Nước Và Thợ Bột Làm Vùng Brownsville TX
Cần thợ nails, thợ nam nữ đều được, thợ làm chân tay nước hoặc thợ bột

 
Fancy Nails 
2155 Ruben Torres Blvd
Brownsville, TX 78526
 

Tin liên quan